HELSE ER HEILE DEG

TANKER – FØLELSER – SØVN – KOSTHOLD – FYSISK AKTIVITET – VISUELLE

Om meg

Eg har gjort ei stor endring i livet mitt.  Etter fleire tiår som sjølvstendig næringsdrivande og mor til fire gutar fekk eg behov for ei endring.

Eg har eit heilheiteleg syn på helse.  Det å ha balanse i livet gjev overskot, med overskot er du betre rusta til å stå i krevjande livssituasjonar og i krevjande dagar.

Dette er eigentleg noko eg alltid har visst, men å gjere noko med det krevjar også overskot. Det var der eg var.  Eg var i det berømte hamsterhjulet.

"Helsa di er heile deg: tankar, følelsar, pust,
fysisk aktivitet, kvile, kosthald og føle seg vel."

Ta det første steget for å forbedre helsa di i dag!

Finn din stil, din kroppsform, dine beste fargar og ditt behov.

Er det viktig å føle seg vel gjennom å kle seg? 

Er det viktig for deg så hjelper eg deg til å finne det du trivest i og har behov for.