Er du i faresonen for å bli utbrent?

ER DU I FARESONEN FOR Å BLI UTBRENT?

Slitenhet er blitt eit folkehelse problem.  Mange opplever seg slitne uten å skjønne heilt kvifor.  Søvn og kvile hjelper lite.

Søvnen blir dårlegare og overskuddet til å tenke på si eiga helsa uteblir.

 

Emosjonell slitenhet kjem ikkje over natta, det er ein sakte prosess som bygger seg opp over tid. 

Du mister meir og meir kontroll over din egen livssituasjon og du opplever å miste kontrollen over tida di og alt føles hektisk.

Denne form for utmattelse kjem ikkje pga fysisk aktivitet, jobb eller skule.

Tankane og følelsane henger sammen. 

Bekymringar, stadige konflikter, krav til seg sjølv, store utfordringar, samanliknar seg med andre og føler seg mindre verdt, har dårleg økonomi, mykje ansvar, tar på seg for mange oppgåver uten å fylle på med egne behov. 

Kjenner du deg igjen? Då kan du vere på god veg til ein emosjonell utmattelse.

Du kan etterkvart føle deg sjuk og mentalt sliten og det setter seg ofte i kroppen med vonter.

Grunnen til denne slitenheten kan vere at du gjev meir enn du mottar. Du får ikkje nok påfyll i form av anerkjennelse, penger, hensyn eller forståelse.

Helseveiledning er ei god hjelp til å begynne på endringa og implementer gode vaner for all framtid.

Legg igjen en kommentar